Bình chữa cháy bột tự động BC MFZ 6kg

576.000

Bình chữa cháy bột tự động BC MFZ 6kg là loại có khả năng tự động chữa cháy trong phạm vi kho xưởng vắng người, nơi mà có ít người qua lại.

Danh mục: