Bóng cứu hỏa chữa cháy Trung Quốc

480.000

Bóng cứu hỏa chữa cháy Trung Quốc là loại bóng chữa cháy an toàn, tự động dập tắt các đám cháy trong vòng 3 đến 10 giây. Đặc điểm nổi bật của bóng là chữa cháy ngay lập tức và hiệu quả cao.

Danh mục: