Tấm lợp lấy sáng polycarbonat rỗng X-lite

1,428.000

Quy cách tấm polycarbonat x-lite:
Chiều ngang: 2100mm
Chiều dài: 5800mm
Độ dày tấm: 4.5mm
Cắt lẻ: tấm polycarbonate rỗng không cắt lẻ